Základní škola Prostějov

ul. E. Valenty 52

horizontal rule

 

 

Nahoru
Škola
Dokumenty
Kalendář školy
Projekty
The English page
Die Deutsche Seite
Pусский язык
Klub přátel školy
Školní poradenské pracoviště
Hledáme

Dokumenty školy

Základní dokumentace

Školní vzdělávací program + dotatek 1 + dodatek 2 Metodika - návrat do školy - jaro 2021
Vyučovací předměty Postup při přijímacím řízení na SŠ
Školní řád + dodatek 2 Sdělení rodičům žáků o zajištění bezpečnosti ve škole
Pravidla pro hodnocení výsledků žáků + slovní hodnocení + váhy známek Povinně zveřejňované informace *.docx
  Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020/21
  ŠVP pro zájmové vzdělávání ve školní družině
  Změna ceny jídel ve školní jídelně od 1. 1. 2020
Rozpočet PO 2019 + Střednědobý výhled PO 2020-2021 Volební řád školské rady
Rozpočet PO 2020 + Střednědobý výhled PO 2021-2022  
Rozpočet PO 2021 + Střednědobý výhled PO 2022 - 2023  

Dokumentace pedagogické a výchovné činnosti

Environmentální výchova Plán práce metodika prevence
Roční plán environmentální výchovy + EVVO + Plán vycházek a exkurzí Omluvenka ze školní družiny *.doc *.pdf
Plán ICT koordinátora  
Plán práce výchovné poradkyně  
Minimální preventivní strategie  
Program proti šikaně + Krizové postupy  
Krizový plán "Když se stane neštěstí"  
Plán školního poradenského pracoviště  
Dokumentace - vyjádření k postřiku TiO2 ve škole  
Info ředitele školy - Info zřizovatele - Info společnosti Vederia Solutions - Bezpečnostní list - Vyjádření k médiím - Oficiální stanovisko SmartCoat - Znalecký posudek 2021

Formuláře

Žádost o vydání náhradní žákovské knížky Žádost o vydání stejnopisu nebo opisu vysvědčení
Přihláška ke stravování  
Žádost o uvolnění žáka ze školní výuky Omluvenka - školní družina
Žádost o přestup žáka do naší školy  

Další dokumenty

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Bezkontaktní elektronický přístupový systém do školy
Prohlášení o přístupnosti  

 

   

 

Zápis do 1. třídy