Základní škola Prostějov

ul. E. Valenty 52

horizontal rule

 

 

Nahoru
Škola
Dokumenty
Kalendář školy
Projekty
The English page
Die Deutsche Seite
Pусский язык
Klub přátel školy
Školní poradenské pracoviště

Dokumenty školy

Základní dokumentace

Školní vzdělávací program Výsledek zápisu do 1. třídy
Vyučovací předměty Postup při přijímacím řízení na SŠ
Školní řád Sdělení rodičům žáků o zajištění bezpečnosti ve škole
Klasifikační řád, dodatek č. 1, absence, elektronická žákovská knížka Povinně zveřejňované informace *.docx
Finanční plán - 2017 Normativní rozpočet 2017 Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017
Návrh finančního plánu na rok 2018 Střednědobý výhled  
Střednědobý výhled 2018 + Rozpočet 2018  
Rozpočet PO 2019 + Střednědobý výhled PO 2020-2021  

Dokumentace pedagogické a výchovné činnosti

Environmentální výchova  
Roční plán environmentální výchovy + EVVO + Plán vycházek a exkurzí  
Plán ICT koordinátora  
Plán práce výchovné poradkyně  
Minimální preventivní strategie  
Program proti šikaně + Krizové postupy  
Krizový plán "Když se stane neštěstí"  
Plán školního poradenského pracoviště  

Formuláře

Žádost o vydání náhradní žákovské knížky Žádost o vydání stejnopisu nebo opisu vysvědčení
Přihláška ke stravování Přihláška k výuce římskokaltolického náboženství pro školní rok 2018/2019
Žádost o uvolnění žáka ze školní výuky  

Další dokumenty

Prohlášení o ochraně osobních údajů