Základní škola Prostějov

ul. E. Valenty 52

horizontal rule

 

 

Nahoru
Škola
Dokumenty
Kalendář školy
Projekty
The English page
Die Deutsche Seite
Pусский язык
Klub přátel školy
Školní poradenské pracoviště
Hledáme

Our teachers:

Mgr. Blanka Dostálová

Mgr. Markéta Majkutová

Mgr. Lenka Blahová

Mgr. Dagmar Pezdová

 

Mgr. Renata Kovářová

Mgr. David Navrátil 

Mgr. Lucie Vaňková

 

Mgr. Lucie Svobodová

Mgr. Renata Michenková

Mgr. Jitka Nedbalová

Mgr. Michaela Ščipáková

 

 

 

     

   

 

The Basic School of E. Valenta is a school with extensive foreign languages: English, German and Russian.

Emphasis is then placed on teaching English language, which is taught from the first to ninth grade as a compulsory subject.

The second foreign languages are German and Russian, which are also compulsory subjects from the 6th till 9th grade.

The school has two newly built language classrooms with the latest audio-visual aids for teaching foreign languages.

Language learning is also enriched and complemented by the use of computer classrooms and modern language programs, including access to foreign language improvement programs on the Internet.

For self-study students, not only foreign language textbooks, but also language training programs for the computer are available.

The school is the successful organizer of the DISTRICT ROUND OF THE ENGLISH OLYMPIAD, which is held under the auspices of the Prostějov Sport Centre.

The winners of this competition may participate in a regional competition, which produces very nice results comparable to the best schools in the Olomouc region.

 

Spolupráce s brněnskou jazykovou školou TLC Kids

 

V rámci spolupráce s brněnskou jazykovou školou TLC Kids jsme za podpory MAP Region Haná domluvili působení zahraničního lektora na naší škole, a tím podpořili a rozvinuli již tak kvalitní výuku cizích jazyků na naší škole.

 

Každý měsíc v pátek dopoledne dorazí na naši školu Tino, rodilý mluvčí, který bude chodit do hodin žáků na druhém stupni a bude s nimi konverzovat na témata, která aktuálně probírají v hodinách anglického jazyka. Zaměříme se společně na rozvoj slovní zásoby, komunikační dovednosti a posílení konverzačních kompetencí žáků a věříme, že hodiny s lektorem budou cennou zkušeností, kterou sami dále využijí a zužitkují v dalším studiu cizích jazyků. 

 

Tuto v našem regionu ojedinělou spolupráci s rodilým mluvčím bychom chtěli nadále udržovat a rozvíjet, protože významným způsobem doplňuje naši výuku, proto věříme, že bude pro žáky velkým přínosem. 

 

 

Letní doučování anglického jazyka

 

Naše škola se jako jedna z mála v regionu střední Moravy zapojila do Letního doučování anglického jazyka, které organizovala brněnská jazyková škola TLC Kids ve spolupráci s MAP Region Haná. Právě MAP Region Haná zprostředkoval kurz v hodnotě několika tisíc korun žákům naší školy zdarma, za což mu patří velké poděkování.


V průběhu jednoho týdne během letních prázdnin se zájemci z řad žáků připojovali do online hodin s lektory a rodilým mluvčím, kde měli možnost procvičit si látku a konverzaci za minulý školní rok, který byl poznamenán zavřenými školami v důsledku Covid-19. 


Žáci hodnotili jednotlivé lekce jako opakovací, vhodné pro ty, kteří mají s cizími jazyky problém, a velmi si cenili hodin s rodilým mluvčím. 


Jsme rádi, že jsme mohli našim žákům takto výjimečnou akci zprostředkovat a ještě více takto podpořit kvalitní výuku jazyků na naší škole. S jazykovou školou TLC Kids budeme pokračovat ve spolupráci i nadále. 

 

Report projektu ZDE

 

David Navrátil