Základní škola Prostějov

ul. E. Valenty 52

horizontal rule

 

 

Nahoru
Škola
Dokumenty
Kalendář školy
Projekty
The English page
Die Deutsche Seite
Pусский язык
Klub přátel školy
Školní poradenské pracoviště

Červen 2019    
3. pondělí 8:00-13:30 Soutěž PAMATOVÁK (B. Škobrtalová)
4. úterý 8:00 Prodej sešitů pro příští školní rok
  16:00 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků (ve školní jídelně, H. Šťastná)
    2.A - EVP IRIS Prostějov "Putování za studánkami" (I. Pochylová)
5. středa   2.B - EVP IRIS Prostějov "Putování za studánkami" (I. Sedláčková)
  14:00 Ukázka učebnic pro AJ (učitelé Aj)
4.-7.   Škola v přírodě 2.B a 3.C (Z. Prýglová, B. Gallová)
5.-7.   Škola v přírodě 1.A a 1.B (I. Pochylová, I. Sedláčková)
7. pátek 8:00-11:40 Den dětí - se SŠ, ZŠ a MŠ Jistota Prostějov (R. Palát, A. Králová)
    6.C - exkurze - Velký Kosíř (R. Riedl)
10. pondělí   Školní výlet 6.A (B. Škobrtalová)
10.-14.   Škola v přírodě 5.B, 5.C, 9.A, 6.C (třídní učitelky)
11.-14.   Škola v přírodě 3.A a 3.B (třídní učitelky)
14. pátek   6.B a 7.B - exkurze Modrá (L. Gottvaldová)
    4.B - výlet letiště Stichovice (V. Vrbová)
    ARAKIÁDA (D. Navrátil)
17.-18.   Školní výlet 5.A (R. Kovářová)
19.  středa   Uzavření pololetní klasifikace
24. pondělí   Akce "Myslivci dětem"
  14:00 Pedagogická rada
25. úterý 8:00-10:00 Výměna učebnic 1. stupeň
  10:00-12:00 Výměna učebnic 2. stupeň
26. středa 8:30 Filmové představení pro 1.A a 1.B (50 Kč, I. Pochylová, I. Sedláčková)
28. pátek 8:00 Slavnostní zakončení školního roku, rozloučení žáků 9. ročníků

Informace ke sběru starého papíru:

Sběr starého papíru možno vozit do sběrny FCC /dříve ASA/, Průmyslová 10 Prostějov v pondělí - pátek 6,00-8,00, 12,30-14,30 hodin. Pravidla ZDE