Základní škola Prostějov

ul. E. Valenty 52

horizontal rule

 

 

Nahoru
Škola
Dokumenty
Kalendář školy
Projekty
The English page
Die Deutsche Seite
La page française
Pусский язык
Fotografie
Klub přátel školy

Základní údaje o škole Učitelé Pomáháme
Stručná charakteristika školy Kroužky Ekotým
Historie školy Poradní sbor ředitele školy Informace školní družiny
Edvard Valenta - základní informace Školní poradenské pracoviště  
Žákovská samospráva Rada školy EKOLOGIE - CELOROČNÍ SOUTĚŽ

Termíny prázdnin ve školním roce 2017/2018

26. - 27. 10. 2017

 podzimní prázdniny

23. 12. 2017 - 2. 1. 2018

 vánoční prázdniny

2. 2. 2018

 pololetní prázdniny

12. - 18. 3. 2018

 jarní prázdniny

29. 3. 2018

 velikonoční prázdniny

2. 7. - 31. 8. 2018  letní prázdniny

Termíny třídních schůzek:

15. 11. 2017 11. 4. 2018

Den otevřených dveří: 4. 4. 2018 od 8:00 do 12:00 h, jsou vítáni i rodiče budoucích prvňáčků.

Termíny pedagogických rad:

30. 8. 2017 15. 11. 2017 24. 1. 2018 11. 4. 2018 25. 6. 2018

Žákovská samospráva

3.A Šlehofer, Hrubanová 6.A Bartoň, Foukal
3.B Cibulec, Smejkalová 6.B Kulich, Walla
3.C Wallová, Kirchnerová 7.A Vítek, Řepa
4.A Hrabčák, Burgetová 7.B Buřt, Klosová
4.B Koňařová, Pohlová 8.A Smilek, Böserlová
4.C Cibulcová, Koláček 8.B Grulich, Niklová
5.A Kubečka, Špičák 9.A Bartoňová, Šlehofer
5.B Šikula, Lošťák 9.B Lužný, Walla
5.C Marko, Žáčková

 

 

Klub přátel školy

předsedkyně: Daša Mátlová

místopředseda: Ing. Petr Šilhánek

pokladník: Ivana Valová

Rada školy

předsedkyně: MUDr. Petra Marková

členové: Ing. Milada Sokolová, Ing. Aleš Matyášek, Mgr. Ivana Pochylová, Mgr. Lenka Gottvaldová,  Mgr. Soňa Nováková

Poradní sbor ředitele školy

- RNDr. Hana Šťastná - zástupce ředitele

- Mgr. Hana Lužná - výchovný poradce

- Mgr. Markéta Talandová - protidrogový koordinátor

- Marie Šmejkalová - ekonomka

- Zdeňka Foltýnová - ved. šk. jídelny

- Vladimír Růžička - správce budovy

- Mgr. Lenka Gottvaldová - žákovská samospráva

- Mgr. Radomír Palát - ICT koordinátor, Koordinátor EVVO

Základní údaje o škole:

Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52
Adresa: Edvarda Valenty 3970/52
  Prostějov3, 796 03
Telefon: (+420)582 366 040
FAX: (+420)582 366 040
E-MAIL: zsval@pvskoly.cz
WWW stránky: www.zsval.cz
Kontaktni osoba / e-mail: Josef Fiala, Mgr. / jfiala@pvskoly.cz
Zřizovatel: Město Prostějov 
Obory: 1. až 9. ročník - základní škola - anglický, německý jazyk a ruský jazyk (od 1. ročníku výuka AJ, druhý jazyk (NJ nebo RJ) od 7. ročníku, výuka francouzského jazyka formou kroužku od 1. ročníku)
IZO ředitelství: 600120392 
IZO škol a zařízení: 102591261-ZŠ, 118900421 - ŠD, 103219081 - ŠJ 
Číslo účtu: Raiffeisenbank a. s., 9207677001/5500
Číslo datové schránky: 9xxxrf7
Poznámka: Příspěvková organizace, IČO: 479 22 303.
Sportovní areál, zubařská ordinace.
Na www.mapy.cz
Město Prostějov: WWW prezentace