Základní škola Prostějov

ul. E. Valenty 52

horizontal rule

Ve středu 3. 6. 2020 a ve čtvrtek 4. 6. 2020 bude uzavřen sportovní areál naší školy z důvodu pokládky povrchu atletické rovinky.

 

Škola
Dokumenty
Kalendář školy
Projekty
The English page
Die Deutsche Seite
Pусский язык
Klub přátel školy
Školní poradenské pracoviště
Hledáme

 

 

Vizitka naší školy

Zpravodaje SVĚTOVÉ ŠKOLY

Realizační tým

Čím je podle nás škola výjimečná?

Jsme typická městská panelová škola, přesto se chlubíme svými tituly – „Škola udržitelného rozvoje“ a „Zelená škola Olomouckého kraje“. Jak je to možné? Zajímáme se o svět kolem nás, máme aktivní žáky a skvělé učitele. Dlouhodobě se zapojujeme zejména do environmentálních aktivit ve spolupráci s Ekocentrem IRIS v Prostějově, máme výborné zkušenosti ze spolupráce s Okrašlovacím spolkem města Prostějova, s Muzeem Prostějovska. V areálu školy budujeme ekozahradu, v blízkosti školy využíváme k výuce i zábavě biokoridor Hloučela, máme možnost využívat 3 školní hřiště. Ve škole důsledně třídíme odpad (staré baterie, elektrozařízení, plasty, papír, tonery, starý olej), pořádáme plno společných aktivit (sportovních i kulturních). Rádi také jezdíme poznávat svět prostřednictvím exkurzí, vycházek, výletů a škol v přírodě. Také se rádi účastníme nejrůznějších soutěží a projektů („Evropa kolem nás“, „Tajný život města“, „CO2liga“).

Jak ve škole pracujeme s globálními tématy?

Globální témata jsou součástí různých vyučovacích předmětů (i jako průřezová témata našeho školního vzdělávacího programu), environmentálních aktivit našich žáků při soutěžích. Realizujeme velké množství besed a preventivních programů, např. „zdravá výživa s výživovou poradkyní“, „zdravé zuby“, prevence kriminality a další. Žáci si odhlasovali účast v programu „Adopce na dálku“, sponzorujeme výrečka malého v ZOO v Olomouci, pomáháme svým kamarádům ze speciální školy.

Zpráva o začlenění GRV cílů a témat do ŠVP

Základní informace na web Světové školy

Co vše se během projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY děje?

3. 10. 2018 – Partnerská spolupráce žáků 1.A a 5.C - foto

17. 10. 2018 – Zapojili jsme se do akce "Bílá pastelka" - foto

22. 10. 2018 – Přednáška o Kanadě v angličtině (dění ve světě) - foto

31. 10. 208 – Soutěž o nejlepší dýni (spolupráce žáků ve třídách) – foto - výsledky

Listopad a prosinec – Společná příprava všech žáků, jejich rodičů a učitelů na předvánoční jarmark – foto1 info tisk foto2

5. 12. 2018 – Info o aktivitách školy - tisk

20. 12. 2018 – Získali jsme certifikát za pomoc Fondu Sidus

24. 1. 2019 – V rámci mezigenerační výměny zkušeností a vzpomínek besedovali babičky a dědečci ve 2.C - foto

14. 2. 2019 – Žáci 6.C „zasadili“ ve škole „strom lásky“ – žáci a učitelé školy na lístečcích vyjadřovali svou lásku někomu – něčemu - foto

4. – 8. 3. 2019 – proběhl projektový „klimatický“ týden v rámci výuky ve třídě 8.B. V předmětech fyzika, chemie, výchova ke zdraví, občanská výchova a tělesná výchova proběhlo seznamování žáků s informacemi o klimatické změně. Využili jsme metodické materiály Světové školy.

21. 3. 2019  - Ponožkový den – informace ve školním rozhlase - foto

29. 3. 2019 - Učíme se společně - Žáci 9. ročníku ve spolupráci s učiteli 1. stupně připravili vyučovací hodiny, ve kterých byla  zařazena témata globálního rozvojového vzdělávání (dále GRV) se zaměřením na inkluzi, společné vzdělávání a problémy klimatu u nás a ve světě - foto.

16. 5. 2019 – Učíme se společně - Tým Světové školy zorganizoval společnou výuku s prvky tématiky GRV pro děti se speciálními potřebami zs SŠ, ZŠ a MŠ Jistota Prostějov ve třech vyučovacích hodinách na 1. stupni naší ZŠ a ve třech vyučovacích hodinách na 2. stupni. Zapojilo se cca 100 žáků naší školy a žáci z Jistota o.p.s. - foto.

31. 5. 2019 - Lumpík u nás ve škole - tisková zpráva - foto

3. 6. 2019 - PAMATOVÁK - pedagogové AJ společně se žáky připravili soutěžní dopoledne v angličtině pro naše nejmenší žáky. Spolužáci z vyšších ročníků celé dopoledne organizovali i další soutěže a zábavu pro své mladší spolužáky. FOTO

7. 6. 2019 – Hrajeme si společně - Tým Světové školy vytvořil dvacet soutěžních a herních aktivit s tematikou GRV pro děti se speciálními potřebami na školní ekozahradě a školních sportovištích. Zapojilo se cca 100 žáků naší školy a žáci z Jistota o.p.s. (50).  - FOTO

12. 6. 2019 - David Navrátil a Renata Kovářová se ve Skautském institutu v Olomouci  v rámci projektu Get up and Goals! zúčastnili semináře pro učitele ze zapojených škol. Na úvod zástupci každé školy prezentovali akce či nápady podporující cíle udržitelného rozvoje, které realizovali na svých školách. Následovala velmi užitečná přednáška Jiřího Mališe, doktoranda z Fakulta tělesné kultury UP, na téma kritického myšlení.

19. 6. 2019 - školní olympijský běh - info

Monitoring - zpráva